Penningmeester: Martijn Buur

BF-Martijn.jpg

Het afgelopen halfjaar heb ik de rol van penningmeester mogen vervullen binnen onze vereniging.
 
Als penningmeester draag je de verantwoordelijkheid voor de financiën van de vereniging. Dat houdt o.a. in het opstellen van de begroting van de vereniging en deze presenteren op de ALV. Ook ben je verantwoordelijk voor het innen van de contributie en het controleren en verantwoorden van de andere betalingen van onze leden en partners. Je bent overal bij betrokken als het om geld gaat. Verder stel je de  contracten en facturen op voor onze partners. Ook heb je contact met de penningmeesters van de commissies en je mede bestuursleden over hoe het er voor staat. Gedurende het jaar heb je contact met de KasCommissie, zij controleren de boekhouding en ondersteunen eventueel bij complexere vraagstukken. Elk kwartaal ben je verantwoordelijk voor de btw aangifte. 

Als bestuurslid werk je vrij intensief samen met de rest van het bestuur en met de commissie die je coördineert. Een belangrijke vaardigheid die je niet per se leert in de collegebanken. Gaande weg leer je elkaar goed kennen en ik heb dan ook veel nieuwe vriendschappen gemaakt en mooie momenten ervaren afgelopen halfjaar.

Wat dit jaar bijzonder is als penningmeester is dat er afgelopen jaar een financiële brainstormsessie geweest en er een proces in gang is gezet om een concreet financieel beleid voor SFEER op te stellen. Dit is een erg interessant en leerzaam proces om mee bezig te zijn.

Alles bij elkaar is een bestuursjaar een hartstikke leuke en leerzame tijd, waarin je jezelf kan uitdagen, waarin het soms druk kan zijn, je nieuwe vrienden maakt en leert samenwerken. Het is ook vooral een mooie kans om te groeien als persoon. Een bestuursjaar is een ervaring die ik iedereen aan kan raden! Wil jij meer weten over een bestuursjaar of over de functie penningmeester mag je altijd contact met mij opnemen op 06-28719086.