Raad van Toezicht

Vanzelfsprekend is het houden van toezicht op het bestuur en het te voeren beleid de voornaamste taak van de Raad van Toezicht. De Raad vervult tevens een adviserende rol en wordt geraadpleegd bij belangrijke beslissingen, zoals een statutenwijziging.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit:

  • Lisa Leering (Bestuur I)
  • Hidde Veeneman (Bestuur V)
  • Jeroen van Vuuren (Erelid)