Over SFEER Amsterdam

Over ons


​Wij zijn SFEER, de Studievereniging Fiscale Economie En Recht. Sinds 23 april 2015 vormen wij een podium voor studenten van fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Dit jaar willen wij dit podium uitbreiden door nog meer studenten en bedrijven te bereiken.

Voorafgaand aan het studiejaar 2015-2016 bestond er volgens een vijftal fiscale studenten een beperkte mogelijkheid voor studenten om zich naast hun studie te ontwikkelen. Zij misten aansluiting met de praktijk, betrokkenheid bij de studie en bij medestudenten. Dit gevoel van gemis hebben zij gedeeld en tezamen zijn ze op zoek gegaan naar een oplossing. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SFEER.

Ons doel is altijd geweest om de activiteiten aantrekkelijk te houden voor alle studenten, wat men terugziet in de verscheidenheid aan activiteiten die we organiseren. Van in-housedagen bij bedrijven tot informele ledenborrels; de sfeer staat altijd voorop. Het creëren van de juiste sfeer is voor ons van groot belang. Hiermee laten we studenten zich welkom voelen bij medestudenten waardoor er hechte vriendschappen ontstaan, die op hun beurt weer positief afgeven op de binding met de universiteit en studie. Daarnaast geven we studenten de kans zich gemakkelijk te voelen wanneer ze kennis maken met bedrijven. Op deze manier leren de studenten niet alleen de bedrijven kennen, maar leren de bedrijven ook onze studenten kennen.

Voor bedrijven laten wij altijd de mogelijkheid open om het contact met de studenten naar eigen wens in te vullen. Zo heeft ieder bedrijf zijn eigen sfeer en door middel van de door ons vooraf gecreëerde ambiance wordt het contact dat door ons is neergezet door zowel studenten als bedrijven altijd zeer positief ervaren.

Wij zijn een jonge en snel groeiende vereniging. Dit laat zien dat er wel degelijk vraag was naar een vereniging als SFEER.