Over SFEER Amsterdam

Over ons

Wij zijn SFEER, de Studievereniging Fiscale Economie En Recht Amsterdam. Sinds 23 april 2015 vormen wij een podium voor studenten van Fiscale Economie en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Wij breiden jaarlijks dit podium uit door nog meer studenten en (fiscale) bedrijven te bereiken.

Voorafgaand aan het studiejaar 2015-2016 bestond er volgens een vijftal fiscale studenten een beperkte mogelijkheid voor studenten om zich naast hun studie te ontwikkelen. Zij misten aansluiting met de praktijk, met medestudenten en betrokkenheid bij de studie. Dit gevoel van gemis hebben zij gedeeld en tezamen zijn ze op zoek gegaan naar een oplossing. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SFEER Amsterdam.

Ons doel is altijd geweest om de activiteiten aantrekkelijk te houden voor alle studenten, ongeacht welke fiscale studie zij genieten of hun studievoortzetting. Dit kan men duidelijk terugzien in de verscheidenheid aan activiteiten die wij organiseren. Van inhousedagen bij fiscale kantoren tot informele ledenborrels; de sfeer staat altijd voorop. Daarnaast proberen wij de evenementen zo breed mogelijk te trekken zodat elk evenement een toegevoegde waarde kent voor elk lid en vrijwel alle leden betrokken kunnen worden. Het creëren van de juiste sfeer is voor ons van groot belang. Hiermee laten wij studenten zich welkom voelen bij medestudenten waardoor er hechte vriendschappen ontstaan, die op hun beurt weer positief afgeven op de binding met de universiteit en studie. Daarnaast geven we studenten de kans zich op hun gemak te voelen wanneer ze kennis maken met bedrijven. Op deze manier leren de studenten niet alleen de bedrijven kennen, maar leren de bedrijven ook onze studenten kennen.
Tezamen met de behaaglijke ambiance streeft SFEER Amsterdam naar het hoogst haalbare. Zo perfectioneert SFEER ieder jaar haar bestaande evenementen en innoveert met nieuwe toevoegingen. Op deze manier garandeert SFEER enkel het beste voor haar leden wat zich middellijk uitstraalt naar de fiscale partners. 

Voor bedrijven laten wij altijd de mogelijkheid open om het contact met de studenten naar eigen wens in te vullen. Zo heeft ieder bedrijf zijn eigen karakter en door middel van de door ons vooraf gecreëerde ambiance en jarenlange ervaringen als fiscaal intermediair wordt het uiteindelijke contact dat door ons is neergezet door zowel studenten als bedrijven altijd zeer positief ervaren.