Nieuws

COVID-19/coronavirus

COVID-19/coronavirus

Beste SFEER-lid,

Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus (COVID-19) willen wij jullie graag informeren over de evenementen die SFEER de komende tijd op de agenda heeft staan. Voordat wij ingaan op de evenementen willen wij benadrukken dat de gezondheid van zowel onze leden als relaties onze eerste prioriteit is. Natuurlijk zouden we het liefst al onze evenementen voor jullie willen organiseren, maar ook wij dienen ons te schikken naar de maatregelen die vanuit het RIVM en de UvA zijn ingesteld. 

De Tentamentraining Transfer Pricing gehouden door EY op woensdag 18 maart zal niet doorgaan. Dit vanwege het beleid dat EY intern hanteert wat onder andere ten gevolge heeft dat alle externe evenementen geen doorgang kunnen vinden. 

Tot ons grote spijt zal ook het SFEER Gala op vrijdag 27 maart worden afgelast. Naast het feit dat het niet toegestaan is om evenementen te houden waarbij meer dan 100 aanwezigen zijn is er ook vanuit de UvA een beleid wat stelt dat er in maart geen evenementen mogen worden georganiseerd door studieverenigingen waarbij het ook gaat om externe evenementen. De leden die al kaarten hebben gekocht, zullen persoonlijk worden benaderd. Zij krijgen de mogelijkheid om hun kaart om te zetten in een kaart voor het Lustrumfeest op vrijdag 24 april. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op het Lustrumfeest is restitutie van het betaalde bedrag mogelijk. Tevens zullen de verschillen in kosten worden terugbetaald. In hoeverre het gala later in dit collegejaar wordt georganiseerd en/of in welke vorm is momenteel nog niet duidelijk, de Borrelcommissie zal hierover samen met het Bestuur in overleg gaan. 

De Borrellezing bij Ectacon van woensdag 1 april zal vanwege de nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd door de overheid niet doorgaan. Momenteel kijken wij naar de mogelijkheid om de borrellezing te verplaatsen.

Helaas zal ook de Brusselreis van 2 tot en met 4 april worden geannuleerd. Wij hebben contact gehad met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het is niet meer mogelijk om deze organisaties te bezoeken en daarmee verliest deze reis haar academische meerwaarde. Dit betekent dat wij tot onze spijt geen bezoek meer aan Brussel zullen brengen. Leden die zich al hebben aangemeld zullen persoonlijk benaderd worden. 

Het grootste evenement van SFEER, de Bedrijvendag van vrijdag 17 april, zal  doorgaan. Momenteel zijn er geen omstandigheden die er nu op wijzen dat over een maand de bedrijvendag geen doorgang zou kunnen vinden. Wij hopen dan ook dat ieder SFEER-lid zich aanmeldt om dit evenement in de Johan Cruijff Arena bij te wonen. 

Het Lustrumfeest van vrijdag 24 april zal ook doorgaan. Er zijn nu geen redenen om dit evenement af te gelasten. Zoals eerder genoemd zullen de leden die een kaart hadden gekocht voor het gala hun kaart kunnen omwisselen voor een kaart voor het Lustrumfeest. Wij vertrouwen er op dat eind april de situatie verbeterd is en achten het daarom mogelijk om dit evenement door te laten gaan. 

De Boottocht tijdens Koningsdag zal ook doorgaan. Wij houden bij dit evenement wel goed het advies van het RIVM in de gaten aangezien  er voor een nationale feestdag een specifiek aangepast kan gaan gelden.

De Studiereis naar Toronto van 30 april tot en met 11 mei zal tot op heden ook doorgaan. Wij zijn hierover in contact geweest met de UvA en zolang het reisadvies positief is zullen wij afreizen naar Toronto. Wel willen wij benadrukken dat het ook mogelijk is dat Canada een beleid gaat voeren dat geen reizigers meer toelaat uit gebieden waar het coronavirus voorkomt. Hier hebben wij natuurlijk geen enkele invloed op en dit beleid kan op het laatste moment nog aan wijziging onderhevig zijn. Wij anticiperen echter dat dat een dergelijke situatie zich niet voor zal doen. 

Wij vragen jullie je aan te melden voor de evenementen die wel door zullen gaan. Samen met jullie gaan wij ons uiterste best doen om de komende maanden fantastische evenementen te organiseren. De gezondheid zal altijd prioriteit nummer één zijn tijdens deze evenementen en we zullen ons immer inspannen om maatregelen te nemen die aansluiten bij de actuele situatie. 

Dit alles neemt niet weg dat wij het ontzettend jammer vinden dat bepaalde evenementen afgelast moeten worden. Wij hebben gezien hoe hard commissies hebben gewerkt en hoe enthousiast de SFEER-leden waren. Voor ons als Bestuur  maakt dit het des te lastiger om zulke ingrijpende en vervelende mededelingen te moeten doen. Toch zijn wij van mening dat dit in de huidige huidige de meest verstandige oplossing is. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent onze evenementen zullen wij iedereen hiervan op de hoogte stellen. Wij hopen jullie snel te zien bij een evenement of, voor zolang dit mogelijk is, bij ons op de bestuurskamer voor een kopje koffie. 

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.


Met vriendelijke groet, 

Bestuur V
 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen