Functies

Bestuur_VII.png


Het bestuur van SFEER is vijf functies rijk. We hebben een Voorzitter, Commissaris Extern & Vicevoorzitter, Penningmeester, Secretaris en een Commissaris media & HR. Wat deze functies precies inhouden kun je hieronder lezen. Naast de specifieke functies coördineert elk bestuurslid ook één of meerder commissies.

Benieuwd naar hoe een 'day in the life' eruit ziet voor een bestuurslid? Houd onze website en sociale mediakanalen in de gaten want ieder bestuurslid zal per week een persoonlijke ervaring vertellen over het jaar an sich en je een dagje meenemen in zijn/haar taak als bestuurder bij SFEER. Ben jij geïnteresseerd in een van onze leuke functies dan kan je natuurlijk het desbtreffende bestuurlid altijd bellen, smsen, Whatsappen of mailen met vragen. Deze zullen zij met alle liefde voor je beantwoorden. 

Voorzitter
De Voorzitter is als het ware het gezicht van SFEER en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zo zit de Voorzitter de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor en houdt hij/zij overzicht over alles wat zich afspeelt binnen, maar vaak ook buiten de vereniging. Samen met de rest van het bestuur stelt hij/zij doelen voor dat jaar en verwerkt deze in verschillende verslagen. Anders dan je wellicht zou denken is de Voorzitter niet de baas van de andere bestuursleden. Hij/zij houdt vooral het overzicht en helpt waar nodig. Kortom, de functie vereist niet alleen leidinggevende kwaliteiten maar vooral ook een flexibele werkhouding. Daarnaast houdt de Voorzitter (schriftelijk) contact met de universiteit en de verschillende instanties daarbuiten. Zoals eerder gezegd is de Voorzitter als het ware het gezicht van SFEER en zal daarom vaak op het podium te vinden zijn voor weer een prachtige speech.

Meer weten over de taken van de Voorzitter, wil je een verhaal uit de praktijk horen of heb je een vraag? Neem dan contact op met Daan Goedemoed via + 31 6 43 26 04 39 of voorzitter@sfeeramsterdam.nl

Commissaris Extern & Vicevoorzitter
De Commissaris Extern houdt zoals de titel al laat blijken, contact met alle relaties en partners. Zijn/haar belangrijkste taak begint al in de zomer bij het sluiten van alle sponsorovereenkomsten. De verschillende sponsorpakketten heeft hij/zij samen met de andere bestuursleden verwerkt in een programmacatalogus. Aan de Commissaris Extern daarna de taak om samen met een ander bestuurslid langs te gaan bij alle potentiële sponsoren om een mooi sponsorpakket af te sluiten. Aangezien de vereniging snel groeit is het ook aan de Commissaris Extern om nieuwe kansen te creëren en zo het partnerbestand uit te breiden. Alhoewel de meeste gesprekken in de zomer plaats zullen vinden, houdt de Commissaris Extern het hele jaar door contact met de relaties en partners om ervoor te zorgen dat alles verloopt zoals afgesproken. Zoals de Voorzitter voor vooral leden het gezicht van de vereniging is, zo is de Commissaris Extern het gezicht voor de externe relaties. Aangezien deze relaties/partners vaak erg druk zijn, is het van groot belang dat hij/zij snel, adequaat maar vooral ook assertief reageert en het hele jaar door alles goed in de gaten houdt.

De Vicevoorzitter neemt de taken van de Voorzitter over indien deze zijn/haar taak niet kan vervullen. Zo zit hij/zij bij afwezigheid van de Voorzitter bijvoorbeeld de bestuursvergaderingen voor.

Meer weten over dit dynamische takenpakket of heb je een vraag? Neem dan contact op met Daan Goedemoed via: + 31 6 43 26 04 39 of extern@sfeeramsterdam.nl


Penningmeester
De Penningmeester beheert het geld dat de Commissaris Extern heeft binnengehaald. Hij/zij stelt aan het begin van het jaar de begroting op, presenteert deze op de Algemene Ledenvergadering en zorgt dat dit door de anderen wordt nageleefd. Er spelen altijd veel belangen mee en deze dienen allemaal zorgvuldig te worden afgewogen bij het nemen van de beslissingen. Een taak die niet altijd even makkelijk is. Bestuursleden en hun commissies willen immers allemaal de mooiste en grootste evenementen neerzetten. Aan het eind dient de Penningmeester echter verantwoording af te leggen en zal dus ook sterk in zijn/haar schoenen moeten staan om 'nee' te durven zeggen wanneer nodig. Een verantwoordelijke maar zeker ook interessante en leuke functie, waarbij hij/zij (in)direct wordt betrokken bij vrijwel alle besluitvoering over alles wat het jaar met zich meebrengt.

Wil jij alles weten over hoe het jaar van een Penningmeester eruit ziet of heb je een vraag? Neem dan contact op met Mel Tutuarima via + 31 6 45 38 30 97 of penningmeester@sfeeramsterdam.nl


Secretaris
De Secretaris is verantwoordelijk voor het interne contact en de administratie van de vereniging. Hij/zij notuleert bij de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen, beheert de mail, schrijft nieuwsbrieven en draagt zorg voor het gehele ledenbestand. Daarnaast zorgt de Secretaris ervoor dat belangrijke documentatie beschikbaar is voor inzage door leden. Daarnaast springt de Secretaris ook vaak bij waar nodig. Een veelzijdige maar ook zeker uitdagende functie waarbij nauwkeurigheid, flexibiliteit en het goed kunnen samenwerken van groot belang zijn. Secretaris is een functie die zich wat meer achter de schermen afspeelt, maar voor het draaiende houden van de vereniging essentieel is! 

Wil jij meer weten over deze functie en het bijbehorende ruime takenpakket of heb je een vraag? Neem dan contact op met Linda Nguyen via + 31 6 49 71 90 05 of secretaris@sfeeramsterdam.nl


Commissaris Media & HR
De Commissaris Media is verantwoordelijk voor het uiterlijk van de vereniging. De Commissaris Media zorgt ervoor dat leden op de hoogte zijn van alle evenementen en gebeurtenissen binnen de vereniging. Hij/zij beheert de social media en website en is eindverantwoordelijk voor alle promotieteksten. Een goed taalgevoel is daarom cruciaal. Daarnaast ontwerpt de Commissaris Media posters, flyers, banners, merchandise en de website met behulp van verschillende vormgeef-programma’s. Om ervoor te zorgen dat alles tijdig en correct naar buiten wordt gebracht, heeft hij/zij veel contact met de bestuursleden en commissies. Aangezien alles wat de Commissaris Media doet erg zichtbaar is voor de buitenwereld, is het ook een functie die veel aandacht en creativiteit vereist. Kortom, een uitdagende maar zeer leuke en creatieve functie. ​

De HR buigt zich vooral over het vormen en functioneren van de commissies. Zo neemt de HR alle sollicitatiegesprekken af en is hij/zij daarnaast ook het aanspreekpunt voor leden als er (op persoonlijk vlak) iets speelt.

Heb je vragen of wil je meer weten over de functie van Commissaris Media of HR? Neem dan contact op met Loulou de Marez Oyens via + 31 6 48 53 12 37 of media@sfeeramsterdam.nl