Penningmeester

Mijn sollicitatie voor het penningmeesterschap bij SFEER kwam voor velen uit de lucht vallen. Ik had het ontzettend naar mijn zin als Commissaris Media bij JFAS, maar vanwege corona heb ik vele mooie ervaringen als de studiereis en wintersport moeten missen. En belangrijker: ik had allesbehalve genoeg van het besturen van een studievereniging. Waar het studeren aan de universiteit vaak enigszins een ‘one-man show’ is, werk je als bestuurder intensief samen met bestuurs- en commissieleden en organiseer je fantastische evenementen voor vele leden. Dat ik een tweede bestuursjaar doe zegt eigenlijk genoeg. Het is een bijzonder, met niets anders te vergelijken fenomeen.

Ondanks dat ik er al een bestuursjaar op had zitten stond ook ik voor een grote uitdaging toen ik vorig jaar met het mooie nieuws werd opgebeld. Niet alleen mocht ik beginnen aan een nieuwe functie, ook betekende het mijn debuut bij SFEER; een jonge, hyperambiteuze vereniging. Aan het begin van je periode als bestuurder word je door je voorgangers ingewerkt. Deze periode gaat gepaard met de nodige gezelligheid. Zo sloten we de inwerkingsperiode af met een geweldig weekend in Parijs. In de tussenliggende periode – en daarna – reisde Stijn en ik als respectievelijk Commissaris Extern en Penningmeester het land af voor acquisitiegesprekken. Aan de hand van ons zeer uitgebreide programmacatalogus verkoop je uiteenlopende evenementen en sociale media pakketten om onder meer de borrels en reizen te bekostigen.

Als het jaar tegen begin september dan echt mag binnen is het aan de Penningmeester om een jaarbegroting op te stellen. Dit is, op zijn zachts gezegd, niet makkelijk. Als onderdeel van een hard en snel groeiende vereniging sta je voor de zware klus om een relatief groot budget te verdelen over vele commissies en andere uitgavenposten. Gelukkig voorzien leden hierbij in de nodige kritiek om uiteindelijk tot een bevredigende begroting te komen.

De Penningmeester is verder verantwoordelijk voor het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten, betaalt de rekeningen en controleert de inkomsten. Ook dien je elk kwartaal btw-aangifte te doen. Dit kan complex zijn, maar gelukkig controleert de Kascommissie of je alles in lijn met wet- en regelgeving hebt gedaan en zijn btw-experts als dhr. Nieuwenhuizen zeer welwillend om een helpende hand te bieden.

Een mooie bijkomstigheid bij een bestuursjaar bij SFEER is dat je naast je primaire functie ook één of twee commissies mag leiden. Welke dat zijn wordt in samenspraak met de rest van het bestuur aan het begin van het jaar bepaald. Ik heb dit jaar de Borrelcommissie en de Eerstejaarsreiscommissie mogen leiden. Samen met de EerCo, heb ik een weekend vol gezelligheid in Antwerpen georganiseerd. Eerstejaarsleden hebben gedurende deze trip op een laagdrempelige manier kennisgemaakt met hun medestudenten en SFEER. Ook hebben de leden van de EerCo, samen met die van de BoCo, geholpen bij de organisatie van het SFEER Gala. De BoCo heeft verder meerdere borrels en etentjes georganiseerd en is, zo zal de nabije toekomst uitwijzen, nog lang niet klaar.

Ik kijk terug op een fantastisch jaar en ben mijn bestuursgenoten, commissieleden en de rest van de vereniging dankbaar voor een topjaar. Mocht je nog vragen hebben, schroom je dan niet om mij te bellen op of appen naar 0611789747. Ook kan je je via de site aanmelden voor het koffiemomentje van aanstaande zondag.


Bestuursfoto_Nissim.jpeg